Skip to main content

Các nền kinh tế thông tư Bitcoin không có KYC – Tạp chí Bitcoin: Tin tức, Bài báo, Biểu đồ và Hướng dẫn về Bitcoin

Yazan Ocak 3rd, 2022Yorum Yazılmamış


Nền kinh tế thông tư là gì?

Nền kinh tế vòng tròn Bitcoin là một thị trường tự do, nơi bạn có thể trao đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào lấy bitcoin, bao gồm các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm, việc làm và nơi ở.

Chính phủ kiểm duyệt các thị trường hợp pháp thông qua các quy định, giấy phép và KYC. Ngược lại, một nền kinh tế vòng tròn Bitcoin là ngang hàng và xứng đáng – không cần chính phủ cấp phép hoặc ID chính phủ để tham gia.

Các ví dụ thực tế bao gồm các nhóm thị trường Bitcoin địa phương trên Telegram, một thị trường nông dân chấp nhận Bitcoin, cho thuê căn hộ miễn phí KYC hoặc bảo hiểm sức khỏe Bitcoin. Các trường hợp sử dụng khác được đề cập trong bài viết này.