Skip to main content

Các sàn giao dịch lớn trên thế giới chỉ thay đổi hơn 309 triệu XRP trong hai ngày cuối năm 2021

Yazan Aralık 31st, 2021Yorum Yazılmamış

Các sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã trao đổi nhẹ 309 triệu XRP trong hai ngày cuối năm 2021 – AZCoin News