Skip to main content

Denver Deri Phái sinh Bitcoin ASIC Giá

Yazan Ocak 5th, 2022Yorum Yazılmamış

Bài viết này không gì khác hơn là một đóng góp cho cộng đồng khai thác bitcoin.

Tôi không phải là nhà toán học.

Tôi không phải là một nhà thống kê cũng không phải là một nhà kinh tế được chứng nhận.

Tôi chỉ là một thợ đào bitcoin, một nhà xây dựng và một nhà tư duy tự do, yêu thích bảng tính và đại số. điều kiện thị trường tổng thể.

Sau đây là phép tính đã phát triển mà tôi đã sử dụng để xác định xem liệu tôi có nên kích hoạt và mua ASIC hay không – hay đúng hơn đây là một phép tính giúp tôi không trở nên quá lạm dụng và trả quá nhiều tiền cho phần cứng. Tôi đã được truyền cảm hứng để chia sẻ điều này bởi những người hiện tượng trong DBF.