Skip to main content

Khám phá mệnh lệnh đạo đức của Bitcoin vào năm 2021

Yazan Ocak 4th, 2022Yorum Yazılmamış


Có lẽ không có người đóng góp cho Tạp chí Bitcoin đã khám phá mệnh lệnh luân lý và đạo đức của Bitcoin sâu rộng hơn Alex Gladstein.

Gladstein là giám đốc chiến lược của Tổ chức Nhân quyền và ông cũng là phó chủ tịch chiến lược của Diễn đàn Tự do Oslo kể từ khi thành lập vào năm 2009. Khả năng độc đáo của ông là vẽ nên một bức tranh chi tiết về những khó khăn kinh tế mà các cá nhân trên khắp thế giới phải đối mặt. hơn nữa đã mở rộng tầm mắt của rất nhiều người trong năm nay. Sứ mệnh của Bitcoin, như một công cụ để hy vọng và thúc đẩy sự tự do của con người, ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với nhiều đối tượng hơn, nhờ những đóng góp của anh ấy. Sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ nếu không xem lại các tác phẩm nổi tiếng của anh ấy đã minh họa sự cần thiết của Bitcoin như một loại tiền toàn cầu cởi mở và trung lập cho nhân loại.