Skip to main content

Năm tốt nhất của cuộc thi Marathon khai thác Bitcoin năm 2021

Yazan Ocak 4th, 2022Yorum Yazılmamış

  • Marathon khai thác 3.197 bitcoin vào năm 2021, tăng 846% so với năm trước.
  • Vào tháng 12, công ty đã sản xuất nhiều bitcoin hơn 147% so với tháng 11.
  • Marathon đã nhận được hơn 10.000 giàn khai thác mới từ Bitmain trong tháng 12.

Công ty khai thác bitcoin Marathon Digital Holdings đã có một năm kỷ lục vào năm 2021 khi sản xuất hơn 3.000 bitcoin, tăng từ 338 BTC vào năm trước, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Người khai thác hiện nắm giữ tổng cộng 8.133 BTC trị giá khoảng 370 triệu đô la vào thời điểm viết bài.

Sản lượng hàng tháng của Marathon cũng tăng đột biến vào tháng 12 khi công ty khai thác thấy hoạt động của nó gần đạt tổng công suất sau một tháng trước đó được đánh dấu bằng công việc bảo trì và nâng cấp trong các nhà máy điện của nó. Người khai thác đã sản xuất 417,7 BTC vào tháng 10, 196 BTC vào tháng 11 và 484,5 BTC vào tháng 12.