Skip to main content

Ngày 3 tháng 1 đánh dấu Ngày khởi đầu của Bitcoin, ngày mà khối BTC đầu tiên được phát hành vào năm 2009

Yazan Ocak 3rd, 2022Yorum Yazılmamış

Ngày 3 tháng 1 đánh dấu Ngày khởi tạo Bitcoin, ngày mà khối BTC đầu tiên được phát hành vào năm 2009 – AZCoin News