Skip to main content

Proof Of Keys Day và Máy tính lượng tử

Yazan Ocak 3rd, 2022Yorum Yazılmamış

Khi Satoshi Nakamoto khai thác khối gốc cách đây 13 năm, dẫn đến sự phát triển của chuỗi khối Bitcoin, ông đã khơi mào một cuộc cách mạng mật mã – bạn có thể lưu trữ tài sản của mình bằng các khóa riêng cá nhân.

Được công nhận vào ngày 3 tháng 1 hàng năm, Ngày Proof Of Keys là một cơ hội để phản ánh bước đột phá đó bằng cách đảm bảo rằng bạn nắm giữ các khóa riêng tư của mình. Trong những năm gần đây, các Bitcoiners đã kỷ niệm ngày này bằng cách đưa bitcoin của họ ra khỏi các sàn giao dịch.

Tại Casa, chúng tôi giúp các Bitcoiners tự quản lý các khóa của họ và chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có một số giáo dục để sử dụng sức mạnh này một cách hiệu quả. Năm nay, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa trong Ngày Proof Of Keys bằng cách đưa ra các mối đe dọa trên đường chân trời và giải thích lý do tại sao chúng ta nên hành động ngay bây giờ để giữ cho chìa khóa của mình luôn vững chắc. Mối đe dọa đó là điện toán lượng tử.